Daha fazlası
Doğal Taşlar

AKİK (AGATE)

Akik yarı saydam bir mineraldir. Kuvars ailesine özgü değerli bir taştır ve genelde yüzük ve takı taşı olarak kullanılır. İsmini, Sicilya’daki Achates isimli bir nehirden aldığı bilinmektedir. Tarihte Agate, Achat, "Ölümsüz Taş" veya "Yemen Taşı" gibi çok çeşitli isimlerlerle anılmıştır. Tarihi bulgularda taşın mühür, düğme ve diğer süs eşyaları şeklinde kullanıldığı... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

TURMALİN (TOURMALINE)

Turmalin, granit oluşumlarında sık rastlanan ve gökkuşağının hemen hemen bütün renklerinde olabilen bir mineraldir. Mısır inanışına göre turmalin, dünyanın merkezinden yukarıya gökkuşağı ile taşınmaktadır ve bu sırada da gökkuşağının renklerini almaktadır. Bu nedenle bazı kaynaklarda taşın ismi  “Gökkuşağı Taşı” olarak geçer. İsminin anlamı "yeryüzünde küçük... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

PİRİT (PYRITE)

Pirit taşı, üzerinde altın rengi benekler olan çok güzel ve değişik görünümlü bir taştır. Sülfür minerallerinin içinde en bol ve yaygın olanıdır. Parlak yapısından dolayı eskiden beri dürüstlüğü simgelediğine inanılır. Magmatik ve tortul kayaçlarda madenlerle birlikte oluşan ve maden artığı görünümünde elde edilen bir demir sülfür mineralidir. Maden yataklarında... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

LABRADORİT (LABRADORITE)

Bu göz alıcı güzellikteki taşlar, magmatik kayaçlarda oluşan minerallerdir.  Bir taş ya da bir kayaç türü olmamakla birlikte irice kristaller halinde bulunduğu zaman değerli bir tasa benzetilebilir ve bu nedenle de kristal olarak anılır. Labradorit kristalini avucunuzda çevirdiğinizde, size yansıyan renkleri görmeye değerdir. Yüksek sıcaklıklar altında oluşarak yolculuğuna devam eden bu... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

SELENİT (SELENITE)

Melek taşı ya da Çöl Gülü olarak da adlandırılan Selenit taşı, ışığı yansıtan ve çok güzel görünümlü bir kalsiyum sülfat kristalidir. Kristalleri genelde düz ve eşkenar dörtgen şeklindedir ve genellikle tortul kayaların içinde oluşur. Selenit deniz kıyısı bölgelerde bulunmaz. Çöl Gülü adı verilen türü kızıl-kahve ve yapraksı yapıdadır ve içinde çöl kumu bulunur.... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

MALAKİT (MALACHITE)

Malakit taşı ismini üzerinde bulunan desenlerin ebegümeci bitkisine benzemesinden dolayı eski Yunancada ebegümeci bitkisinin adı olan “Malache”den almıştır. Bazı kaynaklarda arındırıcı özellik taşıdığı için adının “Arındırıcı” anlamı taşıdığından söz edilmektedir. Malakit; Malahit, Bakır Taşı ya da Tavus kuşu Taşı adları ile de anılır. Yeşilin her tonunu... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

AVENTURIN (AVENTURINE)

Metalik parıltılar saçan ve tanecikli bir yapıya sahip bir kuvars türüdür. Bünyesindeki yaldızlı parçacıklar nedeniyle Yıldız Taşı olarak da adlandırılır. Doğada çokça bulunur. Kristal yapısı köşeli ve kırılgandır. Yeşil olması nedeniyle yeşim taşı ve amozonit ile karıştırılır. Bir Feldspar olan Güneş Taşı ile de sıkça karıştırıldığı görülmektedir. Yeşil... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

HEMATİT (HEMATITE)

Bir demir mineralidir ve demir gibi görünür. Ancak demir gibi sağlam olmayıp darbelere dayanıksızdır. Çok ender bulunan bir taştır. Genelde magmatik ve tortul kayaçlarda bulunur. Taş toz halde yoğun kırmızı bir renk alır bu nedenle çoğu kez kantaşı ile karıştırılır. Tarih öncesi çağlarda tozlarından tebeşir yapılarak mağara duvarlarına bununla resimler çizilirdi. M.Ö 80.000... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

GÜNEŞTAŞI (SUNSTONE)

Güneşin ışıklarına benzer altın ve turuncu rengi ışıltıları olan, "feldspar" grubundan bir taştır. Taşın orta tarafı ışığı çok iyi yansıttığından parlaktır, kenarlara doğru yansıma azalır. Kimyasal yapısı sodyum kalsiyum alüminyum silikattan oluşur. Işıltılarının sebebi hematit, pirit veya goethite karışımından kaynaklanmaktadır. Antik Yunan’da taşın dünyayı... Devamı
Daha fazlası
Doğal Taşlar

KANTAŞI (BLOODSTONE)

Koyu yeşil veya yeşilimsi mavi renkli, üzerinde her yanına yayılmış kırmızı veya kahverengimsi kırmızı lekeler bulunan bir kuvarstır. Üzerindeki kan renkli bu lekeler nedeniyle Kantaşı ismini almıştır. Bu lekeler demir oksit kaynaklıdır. Yunancadan gelen Helyotrop adı ile de tanınır. Bir demir minerali olan Hematit ile karıştırılabilir. İçinde küçük kristaller bulunur ama bunları... Devamı
12