Doğal Taşlar

PİRİT (PYRITE)

Pirit taşı, üzerinde altın rengi benekler olan çok güzel ve değişik görünümlü bir taştır. Sülfür minerallerinin içinde en bol ve yaygın olanıdır. Parlak yapısından dolayı eskiden beri dürüstlüğü simgelediğine inanılır.

Magmatik ve tortul kayaçlarda madenlerle birlikte oluşan ve maden artığı görünümünde elde edilen bir demir sülfür mineralidir. Maden yataklarında bulunan sülfür minerallerinin içinde en yaygın olarak bulunurlardan biridir ve küp biçimde kristalleşmişlerdir.

Kristalleri genelde küp biçimlidir ve kesilmiş gibi düzgün görünürler. Altına benzediği için taşa sahte altın (enayi altını) da denmektedir. İngilizce’de “fool’s gold” olarak söylenir. Eskiden Anadolu’da bazı tüccarların ve madencilerin köylerde gariban insanlara altın diye bu taşı sattıkları bilinmektedir. Günümüzde bile kaliteli bir pirit taşını altınla karıştırmak mümkündür. Böyle bir yanılgıya düşmemek için taşı bıçak ile çizmeye çalışın. Pirit taşı altından serttir ve çizilmez sadece bazen kristalleri koparak parçalara ayrılır. Oysaki altın yumuşak bir madendir ve çizilir. Ayrıca pirit, küp kristallerden oluşur. Altının kristalli bir yapısı yoktur. Eskiden taşı altından ayırmak için porselen tabakların sırsız kısımlarına sürülürmüş. Pirit, sırsız porselende siyah bir çizgi bırakırken altın bunu yapmayacaktır.

İsmini Yunanca’da “ateş” anlamına gelen “pyros” kelimesinden almıştır. Çünkü taşı herhangi bir metale sürttüğünüzde kıvılcım çıkartır. Ayrıca taş elektriği iletir ve ısıtıldığında hafif bir elektrik akımı üretmeye başlar.

Yüksek kalite bir pirit taşı olağanüstü anlamda göz alıcıdır. Neredeyse ona bakmaktan kendinizi alamazsınız. Eski medeniyetler tarafından çok sık olarak kullanılmıştır. Mayalar, geniş kesilmiş Pirit levhalarına bakarak korkularıyla yüzleşir ve öte dünyaya iletişime geçerlerdi. Eski Çin’de ise taşın, dünyayı sembolize eden ettiğine inanılırdı. Kızılderililer insanların ruhunu görmek ve onları şifalandırmak için Pirit kristalini kullanırlardı.

Pirit taşı işlenmesi esnasında zehirli bir çeşit gaz yarar. İnsan hayatını tehdit eden bu gaz nedeniyle kesinlikle kapalı alanlarda işlenmez. Taş kavrulma sonunda kükürt dioksit verdiğinden endüstride sülfürik asit üretiminde kullanılır.

Sertlik derecesi: 6 – 6,5

Çıkarıldığı Bölgeler: İspanya, İtalya, Norveç, Finlandiya ve ABD

Renk: Metalik altın sarısı, Gümüş parlaklığında altın rengi

Şeffaflık: Opak

Related Posts