Doğal Taşlar

AKİK (AGATE)

Akik yarı saydam bir mineraldir. Kuvars ailesine özgü değerli bir taştır ve genelde yüzük ve takı taşı olarak kullanılır. İsmini, Sicilya’daki Achates isimli bir nehirden aldığı bilinmektedir. Tarihte Agate, Achat, Ölümsüz Taş” veya “Yemen Taşı” gibi çok çeşitli isimlerlerle anılmıştır. Tarihi bulgularda taşın mühür, düğme ve diğer süs eşyaları şeklinde kullanıldığı da gözlenmiştir. Hz.Muhammet’in mühür olarak kullandığı yüzüğünün de akik taşından yapılmış olması nedeniyle manevi bir değer taşıdığına da inanılır.

Bir Sümer efsanesinde (sarı) akik’ten şöyle bahsedilir:

Kahraman, sarı akik taşına karşı dik durdu ve

Yanrı enlil’in oğlu ninurta onun kaderini belirledi

“Ey akik taşı, sen bilginsin, kavgacısın.

Herkesi korkutacak özelliklerin olsun!

Düşman ülkesinde ve benim ülkemde adımı duyur!

Sağlığından kaybederek küçülme, hep bütün kal!

Yoğunluğun ufalanmaya dayansın!

Senin vücudunda benim düzenim egemen olsun!

Mabetlerin avlusunda bir sunak üzerinde dur.

Bütün ülke seni gözünde tutsun ve seni saygıya değer bulsunlar!”

Bazı türleri diğer minerallerden etkilenerek lekeli ve hareli bir görünüm alır. Bu türe “Yosunlu Akik”, “Agat”  denir. Bu tür, ülkemizde Çubuk yöresinden çıkartılır. Akiğin en çok elde edilebilen rengi kırmızı ve kızıl kahvedir. Az bulunmakla beraber beyaz, mavi, sarı, yeşil, turuncu ve kahverengi olanlarına da rastlanır. Yemen’de çıkartılan türü parlak kırmızıdır ve çok değerlidir.

Taşın ısıya maruz kalan bölümleri beyaz, gri ya da renksiz olabilir. Bazı ustalar bu renksiz bölümleri bal ile renklendirilerek piyasaya sürülmektedirler. Bazı değersiz taşların da çeşitli yöntemlerle renklendirilerek akik taşı diye satıldığı bilinmektedir. Alırken ışığa tuttuğunuzda sahte taşların içinde hiçbir benek, hare ya da dalga görülmez.

Sertlik derecesi: 6 – 7

Çıkarıldığı Bölgeler: ABD, Meksika, Brezilya, Uruguay, Mısır, Çin, İtalya ve Almanya.

Renk: Gri, Siyah, Kırmızımsı Kahverengi

Şeffaflık: Saydam, Yarı Saydam, Opak.

Related Posts